Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Sản phẩm và dịch vụ

Hạt Chia là gì?
Gần đây hạt Chia cũng đuợc phổ biến trên chương trình Oprah bởi BS tim mạch Mehmet Oz và BS Andrew Weil chuyên về tuổi thọ cũng khen ngoi hạt Chia là một môn thuốc rất tốt để phòng những chứng bệnh nan y hiện nay đang lan tràn ở Mỹ.
Nước uống đóng chai QNA
Đầu tư xây dựng từ tháng 9/2016, nhà máy sản xuất nước uống đóng chai QNA với công suất thiết kế 6.000 lít/giờ sử dụng dây chuyền công nghệ lọc RO hiện đại, hoàn toàn tự động của Mỹ, được hoàn thành và đưa vào sản xuất trong tháng 01/2017, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của thị trường tỉnh Quảng Nam và khu vực lân cận hiện nay.
Báo giá vật tư và hướng dẫn lập hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình cấp nước
Thông tin dinh dưỡng hạt Chia
Omega 3 và 6 Hạt Chia là một trong những nguồn dầu thực vật Omega 3 và 6 giàu nhất đầy đủ chất acid béo cho sức khỏe cơ thể người. Dầu Omega 3 thực vật được gọi là Acid Alpha Linolenic (ALA) và dầu Omega 6 là Acid Linolenic (LA). Cả hai đều là acid béo thiết yếu (EFA’s) vì cơ thể người không thể tự tổng hợp được những chất này nhưng chúng lại rất cần thiết cho sức khỏe.
Triển khai chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch
Căn cứ Quyết định số 2417/QĐ-TTg ngày 24/11/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 và Công văn số 2303/BXD-HTKT ngày 30/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam lập kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2012 - 2015.
Hướng dẫn lập hồ sơ lắp đặt hệ thống cấp nước dịch vụ
Để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo cho công tác lập Hồ sơ dự toán lắp đặt hệ thống cấp nước dịch vụ thống nhất theo mẫu chung toàn đơn vị. Nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam hướng dẫn các Chi nhánh thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế hệ thống cấp nước dịch vụ cho khách hàng kể từ ngày 01/6/2011, với các nội dung như sau: