Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chính sách chất lượng

Năm 2018, hệ thống quản lý chất lượng và môi trường sẽ hết hiệu lực
Hai tổ chức ISO và IAF nhấn mạnh chỉ còn đúng một năm nữa, tức là từ ngày 15/09/2018, tất cả các hệ thống quản lý chất lượng và môi trường phải được hoàn tất việc chuyển đổi sang phiên bản 2015.