Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Nhà máy nước Phú Ninh


Nhà máy nước Huyện Phú Ninh

- Địa chỉ: Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh

- Nhà máy được xây với công suất 1.000 m3/ngày đêm. Hiện đang thuộc sự quản lý của XN CTN Tam Kỳ.

- Quy trình xử lý nước: Nước kênh Chính Bắc hồ Phú Ninh được trạm bơm cấp I bơm về bể lắng đứng. Trước khi vào bể lắng đứng nước được châm thêm hóa chất keo tụ và hóa chất nâng pH. Sau khi qua bể lắng nước tiếp tục qua công đoạn lọc rồi vào bể chứa và được khử trùng bằng Clo. Trạm bơm cấp II sẽ bơm nước từ bể chứa vào mạng phân phối.Nhà máy nước

winandoffice
winandoffice.net