Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 9:49 | 28/11 Lượt xem: 1844

Căn cứ Quyết định số 2417/QĐ-TTg ngày 24/11/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 và Công văn số 2303/BXD-HTKT ngày 30/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam lập kế hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2012 - 2015.

hoạch chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2012 - 2015.

Nhằm thực hiện đạt kết quả cao trong công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, yêu cầu các chi nhánh cấp nước Công ty triển khai thực hiện việc lập kế hoạch chi tiết từng đơn vị về chống thất thoát, thất thu nước sạch năm 2012 và giai đoạn 2012 - 2015;

Chi tiết tải về tại đây: Công văn số 14/CTN-QLCTN ngày 13/02/2012

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

winandoffice
winandoffice.net