Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Dự án

Dự án Khu đô thị số 9 Điện Nam - Điện Ngọc
Mẫu Hợp đồng ban hành kèm Thông tư 08/2011/TT-BXD và 09/2011/TT-BXD
Ngày 28/6/2011, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng công việc tư vấn xây dựng và Thông tư 09/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình.
winandoffice
winandoffice.net