Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Nhà máy nước Huyện Thăng Bình

- Địa chỉ: Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình

- Nhà máy được xây với công suất 2.500 m3/ngày đêm. Hiện đang xây dựng nhà máy công suất 5.000 m3/ngày đêm, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2019..

- Quy trình xử lý nước: Trạm bơm cấp I sẽ bơm nước từ sông Ly Ly về bể lắng đứng, trước khi vào bể lắng nước được châm hóa chất nâng pH (nếu cần) và hóa chất keo tụ (phèn) và hóa chất trợ keo tụ (polymer). Nước sau bể lắng tiếp tục qua bể lọc nhanh và được đưa vào bể chứa và được khử trùng bằng Clo. Trạm bơm cấp II sẽ bơm nước từ bể chứa vào mạng phân phối.Nhà máy nước

winandoffice
winandoffice.net