Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Nhà máy nước Huyện Núi Thành


Nhà máy nước Huyện Núi Thành

- Địa chỉ: Thôn Thái Xuân, Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành

- Nhà máy được xây với công suất 13.000 m3/ngày đêm.

- Quy trình xử lý nước: Nước hồ Thái Xuân tự chảy về hồ sơ lắng. Trạm bơm cấp I sẽ bơm nước từ hồ sơ lắng lên bể trộn đứng, trước khi vào bể trộn nước được châm hóa chất nâng pH (nếu cần) và hóa chất keo tụ (PAC) và hóa chất trợ keo tụ (polymer), sau đó nước được đưa sang bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng. Nước sau bể lắng tiếp tục qua bể lọc và được đưa vào bể chứa và được khử trùng bằng Clo. Trạm bơm cấp II sẽ bơm nước từ bể chứa vào mạng phân phối.
Nhà máy nước