Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Trang tin hoạt động

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM
DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM
Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước
Thông báo về việc tạm ngưng cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn thành phố Tam Kỳ ngày 24/4/2024
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo Nghỉ Tết Âm lịch năm 2024
Thông báo vv ngưng cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn TP Tam Kỳ ngày 09/01/2024
Thông báo vv ngưng cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn TP Tam Kỳ ngày 09/01/2024
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ ngày 07/01/2024
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ ngày 07/01/2024
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ ngày 10/12/2023
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch
Chùm ảnh hoạt động “Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3”
Thông báo thay đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo thay đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình trong trường hợp khẩn cấp (như hạn hán, lũ lụt...) không có nước sạch để sử dụng.
winandoffice
winandoffice.net