Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Trang tin hoạt động

Thông báo Nghỉ Tết Âm lịch năm 2024
Thông báo vv ngưng cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn TP Tam Kỳ ngày 09/01/2024
Thông báo vv ngưng cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn TP Tam Kỳ ngày 09/01/2024
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ ngày 07/01/2024
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ ngày 07/01/2024
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ ngày 10/12/2023
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch
Chùm ảnh hoạt động “Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3”
Thông báo thay đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Thông báo thay đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình trong trường hợp khẩn cấp (như hạn hán, lũ lụt...) không có nước sạch để sử dụng.
Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam đạt tổng doanh thu 240,5 tỷ đồng
Thông báo Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
Nước sạch đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và cuộc sống của con người