Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đơn vị thành viên

Các Chi nhánh trực thuộc Công ty

Công ty cổ phần Cấp thoát  nước Quảng Nam hiện có 13 đơn vị trực thuộc nằm trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình, Phước Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Nam Giang, Thành phố Hội An và Thành phố Tam Kỳ hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sinh hoạt và một số hoạt động kinh doanh khác như Khách sạn, du lịch, bất động sản,...

Các Chi nhánh của Công ty bao gồm: 

Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại Hội An - Cty Du lịch - Thương mại Hội An;

Địa chỉ: Số 187 - Lý Thường Kiệt - phường Cẩm Phô -  Tp Hội An - Quảng Nam

Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại Hội An - Xí nghiệp Cấp thoát nước Hội An.

Địa chỉ: Số 332 - Lý Thường Kiệt - Phường Tân An - Tp Hội An - Quảng Nam

Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại Điện Bàn - Xí nghiệp Cấp thoát nước Điện Bàn

Địa chỉ: Nhà máy nước Trảng Nhật, thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Q.Nam tại Điện Bàn - XN Quản lý & Khai thác Chợ Điện Ngọc.

Địa chỉ: Khu đô thị số 9 – Điện Nam-Điện Ngọc - xã Điện Ngọc - huyện Điện Bàn – Quảng Nam;

- Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại Điện Bàn– Văn phòng Giao dịch & Khai thác Quỹ đất.

Điạ chỉ: Điện Ngọc - Điện Bàn - Quảng Nam

Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Q.Nam tại Duy Xuyên - XN Cấp thoát nước Duy Xuyên.

Địa chỉ: KP Xuyên Đông, Thị trấn Nam Phước, huyện Duy xuyên,Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại Thăng Bình - XN Cấp thoát nước Thăng Bình.

Địa chỉ: Khối 3 - TT Hà Lam - Thăng Bình - Quảng Nam.

- Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại Tam Kỳ - Xí Nghiệp Cấp thoát nước Tam Kỳ

Địa chỉ: Điện Biên Phủ (mới) - Tam Kỳ - Quảng Nam.

- Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Q.Nam tại Tam Kỳ BQL các Dự án Đầu tư & Xây dựng.

Địa chỉ: Lô 5 - Phan Bội Châu - tp Tam Kỳ - Quảng Nam;

- Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại Núi Thành - Xí nghiệp Cấp thoát nước Núi Thành

Địa chỉ: Thôn Thái Xuân - Xã Tam Hiệp - TT Núi Thành  - Quảng Nam.

- Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại Phước Sơn - Xí nghiệp Cấp thoát nước Khâm Đức.

Địa chỉ: Khu vực Suối Nước Trẻo - Đường Hồ Chí Minh - TT Khâm Đức - Phước Sơn – Q.Nam.

- Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại Phú Ninh - Xí nghiệp Cấp thoát nước Phú Ninh.

Địa chỉ: Khối phố Thạnh Đức - Thị trấn Phú Thịnh - Huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam

- Chi nhánh Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại Nam Giang- Xí nghiệp Cấp thoát nước Nam Giang.

Địa chỉ: Thôn Thạnh Mỹ 2 - Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Nam Giang - tỉnh Quảng Nam 

winandoffice
winandoffice.net