Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Triết lý kinh doanh

Giàu có và hạnh phúc liệu có song hành?
Không có trong bảng tính của sinh viên kế toán hay hạng mục đầu tư của các nhà tư bản kinh doanh mạo hiểm, nhưng tại các trường kinh doanh ở hai bên bờ Đại Tây Dương, các giáo sư đang nghiên cứu và giảng dạy ngày càng nhiều về một điều vô hình song rất quan trọng trong cuộc sống - hạnh phúc.