Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Nhà máy nước

Đến nay Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam có 9 nhà máy cấp nước:

TÊN NHÀ MÁY

ĐỊA CHỈ

THIẾT KẾ
(m3/ngày đêm)


GHI CHÚ

Nhà máy nước Tam Kỳ

Đường Điện Biên Phủ, TP Tam Kỳ

35.000

Nhà máy cũ:15.000 m3/ngày đêm
Nhà máy mới 20.000 m3/ngày đêm

Nhà máy nước Hội An

Cụm Công nghiệp Thanh Hà, TP Hội An

15.000
Nhà máy nước Núi Thành

Thôn Thái Xuân, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành

13.000
Nhà máy nước Điện Phước

Thôn Nông Sơn 2, Xã Điện Phước, Huyện Điện Bàn

4.500
Nhà máy nước Duy Xuyên

Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên

3.000
Nhà máy nước Thăng Bình

Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình

2.500

Đang xây dựng nhà máy công suất 5.000 m3/ngày đêm, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2019

Nhà máy nước Khâm Đức


Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn

2.000

Nhà máy nước Nam Giang

Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang

1.000


Nhà máy nước Phú Ninh

Thị trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh

1.000

Thuộc sự quản lý của XN Cấp thoát nước Tam KỳBản đồ nhà máy cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Công ty quản lýNhà máy nước