Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tin tức

Thông báo Nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 (30/01/2024)
Thông báo vv ngưng cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn TP Tam Kỳ ngày 09/01/2024 (09/01/2024)
Thông báo vv ngưng cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn TP Tam Kỳ ngày 09/01/2024
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ ngày 07/01/2024 (04/01/2024)
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ ngày 07/01/2024
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch trên địa bàn Thành phố Tam Kỳ ngày 10/12/2023 (07/12/2023)
Thông báo về việc điều chỉnh lưu lượng và áp lực nước sạch
Chùm ảnh hoạt động “Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3” (13/03/2023)
Thông báo: v/v điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ tháng 10/2023. (21/08/2023)
Thông báo: v/v điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ kỳ thu tháng 10 năm 2023.
Thông báo thay đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (12/06/2023)
Thông báo thay đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Hướng dẫn xử lý nước hộ gia đình trong trường hợp khẩn cấp (như hạn hán, lũ lụt...) không có nước sạch để sử dụng. (22/08/2023)
Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam đạt tổng doanh thu 240,5 tỷ đồng (02/01/2023)
Thông báo Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 (23/08/2023)