Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Nhà máy nước Huyện Duy Xuyên


Nhà máy nước Huyện Duy Xuyên

- Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên

- Nhà máy được xây với công suất 3.000 m3/ngày đêm.

- Quy trình xử lý nước: Trạm bơm cấp I sẽ bơm nước từ sông Thu Bồn đoạn qua Cầu Đen về bể trộn, trước khi vào bể trộn nước được châm hóa chất nâng pH (nếu cần) và hóa chất keo tụ (phèn) và hóa chất trợ keo tụ (polymer) rồi tiếp tục qua bể lắng trong có tầng cặn lơ lửng. Nước sau bể lắng tiếp tục qua bể lọc rồi được đưa vào bể chứa và được khử trùng bằng Clo. Trạm bơm cấp II sẽ bơm nước từ bể chứa vào mạng phân phối.Nhà máy nước