Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

THANH TOÁN ONLINE

Thanh toán online qua ứng dụng Agribank E-mobile banking
Thanh toán online qua ứng dụng Agribank E-mobile banking
Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua iBanking Vietcombank
Quý khách cần đăng ký dịch vụ thanh toán trên Internet Banking tại Quầy giao dịch của ngân hàng VietcomBank.
Hướng dẫn thanh toán tiền nước qua ứng dụng ViettelPay (Viettel)
Hiện tại, quý khách hàng có thể thanh toán hóa đơn tiền nước tại các quầy thu hoặc online thông qua dịch vụ Viettel Bank Plus.
Thanh toán tiền nước online qua Agribank Internet Banking
Hiện tại, quý khách hàng có thể thanh toán hóa đơn tiền nước qua AGRIBANK bằng cách: trực tiếp đến các điểm giao dịch; thanh toán online qua internet banking và ứng dụng Emobile banking hoặc đăng ký ủy nhiệm thu.