Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 14:43 | 26/06 Lượt xem: 223

DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM

          Kính gửi Quý Cổ đông Tờ trình và Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, Quý Cổ đông đọc và cho ý kiến tại Đại hội (nếu có)

Diều lệ Cty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp năm 2020-đã nén.pdf

Tác giả: Phòng TC-CSKH

Nguồn tin: Phòng TC-CSKH

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

winandoffice
winandoffice.net