Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản quy phạm phát luật

Loại văn bản: Văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1411/HD-SNV
Ngày ban hành: 17/11/2014
Người ký: Trịnh Thị Minh Xuân
Ngày hiệu lực: 17/11/2014
Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:1411-HD.doc  [ Tải về ] 111.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2014


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 2197 lượt ]
winandoffice
winandoffice.net