Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông báo: v/v điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/02/2017

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 14:33 | 14/01 Lượt xem: 1799

Ngày 29/01/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/02/2017, cụ thể như sau:

          Tại Thành phố Tam Kỳ:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                    8.113 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp: 11.180 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                     10.412 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                     12.494 đồng/m3;

           Tại Thành phố Hội An:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                    8.119 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp: 11.186 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                     10.422 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                     12.500 đồng/m3;

           Tại huyện Núi Thành:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                     7.456 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp:  11.180 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                      10.312 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                      12.384 đồng/m3;

           Tại huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                     7.243 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp:  10.967 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                       9.722 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                      11.733 đồng/m3;

          Tại huyện Thăng Bình:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                    7.237 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp: 10.961 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                     9.712 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                     11.727 đồng/m3

          Tại huyện Phước Sơn, Nam Giang:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                     6.476 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp:  10.529 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                      8.822 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                     10.748 đồng/m3;

          Tại huyện Phú Ninh:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                    6.470 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp: 10.522 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                     8.812 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                     10.742 đồng/m3;

Giá trên đã bao gồm thuế VAT, thuế tài nguyên nước, chi phí dịch vụ môi trường rừng; không bao gồm chi phí đấu nối và phí bảo vệ môi trường./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: