Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025

Người đăng: Đăng tin Ngày đăng: 15:43 | 24/07 Lượt xem: 242

Thông báo số 09/TB-HĐQT, ngày 20/7/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc mời họp Đại hội Đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025
Nguồn tin: Phòng Nhân sự - Tổng hợp Công ty

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: