Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ký sự 20 năm Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 17:01 | 17/12 Lượt xem: 805

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam hiện có 9 đơn vị trực thuộc nằm trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình, Phước Sơn, Nam Giang, Núi Thành, Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ, Hội An.[Trở về]