Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ký sự 20 năm Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 17:01 | 17/12 Lượt xem: 3038

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam hiện có 9 đơn vị trực thuộc nằm trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình, Phước Sơn, Nam Giang, Núi Thành, Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ, Hội An.
Giới thiệu về công ty:

[Trở về]