Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Thông báo: v/v điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 01/11/2016

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 19:49 | 29/11 Lượt xem: 2350

Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3640/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam cung cấp trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/11/2016, cụ thể như sau:

            Tại Thành phố Tam Kỳ và Hội An:                                                           

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                   7.400 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp: 10.200 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                   10.400 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                    11.400 đồng/m3;

           Tại huyện Núi Thành:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                  6.800 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp:  10.200 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                   10.300 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                   11.300 đồng/m3;

           Tại huyện Duy Xuyên, Thăng Bình và thị xã Điện Bàn:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                  6.600 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp:  10.000 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                   9.700 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                  10.700 đồng/m3;

          Tại huyện Phước Sơn, Nam Giang, Phú Ninh:

          - Nước dùng cho sinh hoạt:                                  5.900 đồng/m3;

          - Nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp:  9.600 đồng/m3;

          - Nước dùng cho sản xuất:                                   8.800 đồng/m3;

          - Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:                 9.800 đồng/m3;


Giá trên đã bao gồm thuế VAT, thuế tài nguyên nước, chi phí dịch vụ môi trường rừng; không bao gồm chi phí đấu nối và phí bảo vệ môi trường./.

Tài liệu: Quyết định 3640/QĐ-UBND ngày 19/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: