Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 9:52 | 28/11 Lượt xem: 4191

Ngày 20/10/2009, UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Nước dùng cho sinh hoạt của nhân dân:                                                                   

a) Thành phố Tam Kỳ và Hội An là:4.500 đồng/m3.

b) Các huyện: Núi Thành, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy Xuyên là: 4.000 đồng/m3.

c) Huyện Phước Sơn là: 3.700 đồng/m3.

2. Nước dùng cho khu vực hành chính sự nghiệp:

Thành phố: Tam Kỳ, Hội An và các huyện: Núi Thành, Điện Bàn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phước Sơn: 7.000 đồng/m3.

3. Nước dùng cho sản xuất:

a) Thành phố Tam Kỳ, Hội An và huyện Núi Thành (trừ xã Tam Xuân II): 7.500 đồng/m3.

b) Các huyện: Điện Bàn, Thăng Bình và Duy Xuyên: 7.000 đồng/m3.

c) Huyện Phước Sơn: 6.500 đồng/m3.

4. Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ:

a) Thành phố: Tam Kỳ, Hội An và huyện Núi Thành (trừ xã Tam Xuân II): 8.500 đồng/m3.

b) Các huyện: Điện Bàn, Thăng Bình và Duy Xuyên: 8.000 đồng/m3.

c) Huyện Phước Sơn: 7.000 đồng/m3.

Giá nước sạch quy định trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

 

Tệp đính kèm:

QĐ35/QĐ-UBND

[Trở về]

Các tin mới hơn: