Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam: Học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Người đăng: Đăng tin Ngày đăng: 17:22 | 20/09 Lượt xem: 666

Vừa qua, Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lê Hoài Ngọc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tam Kỳ trực tiếp báo cáo tại Hội nghị.  Đồng chí Ngô Đức Trung- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty đến dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Lê Hoài Ngọc, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo 
Thành ủy Tam Kỳ báo cáo tại Hội nghị. Ảnh:T.Tiên

             Tại Hội nghị, 156 đảng viên đến từ 11 chi, đảng bộ trực thuộc được quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022  “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và được hướng dẫn một số nội dung để tiếp tục triển khai  nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam trong thời gian tới.


Đồng chí Ngô Đức Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh:T.Tiên

           Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí chi ủy viên các chi, đảng bộ trực thuộc, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải nắm vững nội dung cơ bản, những điểm cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả: Phòng Hành chính - Nhân sự

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: