Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2012

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 9:43 | 30/11 Lượt xem: 529

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-TĐTN ngày 05/8/2011 của Ban Chấp hành Khối doanh nghiệp Quảng Nam về việc “tổ chức Đại hội Đoàn các Chi đoàn, Đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ II Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp Quảng Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017”.

ngày 04/5/2012 Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2012 nhằm đánh giá các ưu, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại, và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2012 - 2014, bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ II Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp Quảng Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Đức Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Nguyễn Hữu Y - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng Công ty, đồng chí Lưu Văn Thảo - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty,  đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Phó Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp Quảng Nam, đồng chí Ly A - UV BTV Đoàn khối doanh nghiệp Quảng Nam và toàn thể đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Hội nghị đã đánh giá tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2012, nêu lên những kết quả đạt được trong công tác tư tưởng - văn hóa, công tác củng cố, xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện hai phong trào: “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành cùng Thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp”. Bên cạnh đó, BCH Đoàn cơ sở cũng nêu ra những khuyết điểm tồn tại trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó góp phần hoàn thiện và nâng cao năng lực của BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ đến.

Đồng chí Mai Thảo, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty thay mặt BCH Đoàn cơ sở thông qua Phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014, cụ thể là:

1. Phương hướng chung và mục tiêu tổng quát

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục về truyền thống, đạo đức, lối sống cho ĐVTN; hưởng ứng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ khối Doanh nghiệp học tập và làm theo lời Bác”, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, luật Thanh niên; đưa Nghị quyết đi vào đời sống thiết thực của cán bộ đoàn viên TN. Tổ chức, phát động các phong trào thi đua, hành động cách mạng tạo khí thế thi đua trong các cấp bộ Đoàn.

- Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo phương châm đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, dám nghĩ, biết làm, nâng cao chất lượng Đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn đáp ứng được yêu cầu công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, thực hiện tốt việc chăm lo quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào hành động cách mạng “4 đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp, 5 xung kích tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

2. Những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

1/  100% Đoàn viên thanh niên phải được tham gia học tập quán triệt  các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua đó nâng cao nhận thức về truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc.

2/  100%  Đoàn viên thanh niên có đạo đức, phẩm chất tốt, có lối sống lành mạnh.

3/  100% Đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tỷ lệ lao động giỏi chiếm 90%, không có trung bình và yếu kém.

4/  Hằng năm, toàn Đoàn có ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên trên lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ hoặc đề sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính...

5/  Phấn đầu cuối năm 100% Đoàn viên đạt loại khá trở lên.

6/  Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 15 Đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

7/ Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 03 Chi đoàn được công nhận Chi đoàn văn hóa.

8/ Tham gia tích cực các hoạt động do Đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng, Công đoàn và chính quyền phát động.

9/ Phấn đấu đạt thành tích Đơn vị dẫn đầu Cụm trong phong trào thi đua cấp Đoàn khối.

10/ Tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ và cuộc thi kể chuyện theo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

3. Những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản.

3.1. Công tác Tư tưởng - Văn hóa:

Thực hiện tốt định hướng chính trị của Đảng, của Đoàn. Tham gia học tập và nghiên cứu, tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Tiếp tục thực hiện, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Tuổi trẻ khối Doanh nghiệp học tập và làm theo lời Bác” do Đoàn khối Doanh nghiệp phát động. 

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc và truyền thống văn hóa Quảng Nam. Tổ chức và hưởng ứng có hiệu qua các hoạt động thi đua yêu nước, các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, tìm hiểu, học tập các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, các anh hùng chiến sĩ thi đua trong thời kỳ đổi mới của tỉnh và cả nước. Xây dựng một thế hệ trẻ giàu lòng nhân ái, trung thực, sống có ước mơ hoài bão, hết lòng vì cộng đồng, vì tập thể, vì quê hương và Tổ quốc với phương châm hành động mình vì mọi người, mọi người vì mình.

Thông qua các hoạt động Đoàn tăng cường giáo dục ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật; gắn với cuộc sống lao động hằng ngày chú trọng những hoạt động có tính bức bách, nguy cơ như an toàn giao thông, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

3.2. Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng

- Tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Phát huy dân chủ trong Đoàn viên thanh niên, chọn lọc những nhân tố tích cực, tiên tiến điển hình làm hạt giống cho phong trào hoạt động của Đoàn.

- Thường xuyên tham gia sinh hoạt với các Chi đoàn bạn để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm nhằm khơi dậy phong trào Đoàn.

- Khắc phục các tồn tại, nâng cao vai trò và chức năng của Ban chấp hành Đoàn trong việc đề ra các phong trào hoạt động riêng cho Đoàn và tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào do Đoàn cấp trên và Công ty tổ chức.

- Thường xuyên tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện của Đảng, các qui chế, nội qui hoạt động của cơ quan, góp ý phê bình cán bộ, đảng viên và sự lãnh đạo của Đảng.

- Tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu cho Đảng những Đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

3.3. Phong trào hành động cách mạng

3.3.1. Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

a. Xung kích lao động sáng tạo

Triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”,“Thanh niên tham gia cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp”.  Đi đầu trong nghiên cứu cải tiến quy trình theo ISO 9001:2008.

b. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Tiếp tục cùng với Công đoàn Công ty thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa, tăng cường số lượng cũng như chất lượng chương trình kết nghĩa với các xã miền núi, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các Chi đoàn trực thuộc tự tổ chức một hoạt động riêng vì cuộc sống cộng đồng phù hợp với tình hình của từng đơn vị.

c. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Làm tốt công tác xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện tích cực cuộc vận động "Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông", xem đây là một tiêu chí rèn luyện đoàn viên, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của từng Chi đoàn...

d. Phong trào xung kích thực hiện cải cách hành chính

Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính, từng bước hình thành một lớp công chức, công nhân lao động trẻ với các yêu cầu trong thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, giỏi nghề, cầu thị, tận tuỵ.

Vận động ĐVTN học tập nghiên cứu ứng dụng CNTT, nghiên cứu các Quy trình, Quy định của Hệ thống Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp CCHC và xây dựng các mô hình quản lý hành chính, áp dụng từng bước việc điều hành, xử lý công việc qua mạng, tạo điều kiện cho đoàn viên tìm hiểu hệ thống hành chính nhà nước, xung kích sáng tạo trong xây dựng công sở văn minh, đề xuất ý kiến cải tiến quy trình xử lý công việc hiệu quả, nhanh chóng, ứng dụng các tiện ích CNTT vào quá trình điều hành, tác nghiệp, cập nhật thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn theo từng lĩnh vực.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm nhận các công trình phần việc thanh niên tại cơ quan, Doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học, tình nguyện làm thêm giờ, thêm ngày khi công việc và cơ quan có yêu cầu...Hướng dẫn ĐVTN có ý thức giám sát, đề xuất sửa đổi những chính sách, pháp luật, cơ chế không còn phù hợp phát sinh từ thực tiễn xử lý công việc.

e. Phong trào xung kích trong hội nhập kinh tế Quốc tế

Cần coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng đối ngoại, trình độ ngoại ngữ, tin học, thị trường chứng khoán, luật pháp Quốc tế...cho ĐVTN để tự tin, vững vàng hơn trong quá trình tiếp cận và làm việc với các tổ chức Quốc tế. Đặc biệt quan tâm cung cấp thông tin định hướng, hướng dẫn cho ĐVTN chủ trương của Đảng trong việc chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

3.3.2. Bốn đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp

a. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Trong giai đoạn hội nhập hiện nay cùng với những đòi hỏi của Doanh nghiệp trong tình hình mới toàn thể tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo Doanh nghiệp ĐVTN trong Đoàn Cơ sở cần phát cao huy tinh thần tự học nhằm từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề...

b. Đồng hành cùng thanh niên trong nghề  nghiệp và việc làm

Mỗi ĐVTN trong toàn Đoàn Cơ sở cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên nơi cư trú, địa phương.

c. Đồng hành cũng thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá  tinh thần

Vận động ĐVTN tham gia các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. Vận động ĐVTN thực hiện đúng Pháp lệnh Dân số, chính sách dân số của Đảng và Nhà nước nhằm tạo dựng nguồn dân số có chất lượng cao.

Vận động ĐVTN tham gia ngăn chặn các tác động tiêu cực, ảnh hưởng mặt trái của các phương tiện Internet, văn hoá phẩm phản động, đồi trụy, tệ nạn xã hội…

d. Đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kỹ năng xã  hội

Trong chương trình sinh hoạt định kỳ của từng Chi đoàn trực thuộc cần đưa nội dung bồi dưỡng kỹ năng hoạt động tập thể, kỹ năng hội nhập. Chú trọng xây dựng các chuyên đề trên các lĩnh vực như: kiến thức về xã hội, kỹ năng viết, bày tỏ ý kiến, kỹ năng xây dựng kế hoạch và làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, xử lý tình huống, kỹ năng khai thác sử dụng Internet; Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn cho cán bộ đoàn ở các chi đoàn trực thuộc. Tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm ở các đơn vị bạn và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khác…

Sau khi nghe đồng chí Mai Thảo thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đến, hầu hết đoàn viên thanh niên tham dự Hội nghị thống nhất và biểu quyết.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung thành viên BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2014 gồm các đồng chí: Nguyễn Thụy An - Bí thư Chi đoàn XN Cấp thoát nước Thăng Bình, Nguyễn Hữu Chung - Bí thư Chi đoàn Công ty Cấp thoát nước Tam Kỳ, Văn Tuấn Ngọc - Đoàn viên Chi đoàn Công ty Cấp thoát nước Tam Kỳ, và đồng chí Nguyễn Sơn Hải - Phó Bí thư Chi đoàn BQL các dự án đầu tư & Xây dựng - XN Cấp thoát nước Duy Xuyên. Đồng thời, Hội nghị cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối doanh nghiệp lần II nhiệm kỳ 2012 - 2017, gồm các đồng chí: Trần Văn Bộ, Võ Trung Hiếu, Mai Thảo, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Hải Nguyên và đồng chí Nguyễn Thị Đoan Ái là đại biểu dự khuyết.

 

Ra mắt thành viên mới trong BCH Đoàn cơ sở Công ty

Một số hình ảnh Hội nghị:

Văn nghệ chào mừng

Đồng chí Trần Văn Bộ - Bí thư Đoàn cơ sở Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Thành Nhân - Phó Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Thị Đoan Ái - Thư ký Hội nghị thông qua Nghị quyết Hội nghị

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: